Politica de Confidențialitate

Cabinet Medical Individual Dr. Ana Marina Bălăşoiu, denumit în continuare C M I Dr. Ana Marina Bălăşoiu, cu sediul în București, B-dul Iancu de Hunedoara nr.29, Bl.3, Sc.A, Ap.9, sector 1, CIF 19586670, s-a angajat să respecte viața privată a vizitatorilor și utilizatorilor site-ului proprietatea noastră, stomatologie-dr-anamarinabalasoiu.ro.

Cabinet Medical Individual Dr. Ana Marina Bălăşoiu va administra în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dvs., conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. De asemenea, următoarele prevederi din acest document se conformează Regulamentului General privind Protejarea Datelor (GDPR), în vigoare de la 25 mai 2018.

1. Obiectul prelucrării datelor cu caracter personal

Prezentul document de informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal al:

 • Vizitatorilor și utilizatorilor site-ului nostru web https://www.stomatologie-dr-anamarinabalasoiu.ro, denumiti „utilizatori”.

2. Cum și ce date cu caracter personal colectăm

Cabinet Medical Individual Dr. Ana Marina Bălăşoiu colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal atunci când intrați în legatură cu noi și activitatea noastră, așa cum sunt informațiile furnizate prin completarea formularelor de pe pagina noastră web, prin corespondența pe telefon, e-mail, prin transmitere personală odată cu vizita dvs. la cabinetul nostru sau în orice alt mod. Aceasta poate include și informații pe care ni le transmiteți atunci când raportați o problemă legată de funcționarea paginii noastre web.

Informațiile pe care ni le furnizați pot include:

 • Numele și prenumele
 • Adresa de domiciliu
 • Adresa de e-mail
 • Numărul de telefon
 • Date medicale referitoare la starea de sănătate
 • CNP-ul
 • Date bancare
 • Alte informații, după caz.

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (cum ar fi informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, viața sau orientarea sexuală), cu excepția cazului în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege și/sau în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat.

Colectăm în mod automat următoarele date, de fiecare dată când vizitați pagina noastră web:

a. Date de natură tehnică:

 • IP/adresa de internet – utilizată pentru conectarea PC-ului/dispozitivului dumneavoastră la internet
 • Informații despre conectare – tipul și versiunea de browser folosit, fusul orar, tipul de browser, sistemul de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil.

Aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fișierele de tip cookie ale terțelor părți. Mai multe informații despre acest lucru găsiți la pagina Despre Cookies.

b. Date despre vizita dumneavoastră:

 • adrese uniforme pentru localizarea resurselor (URL-uri) complete
 • clicuri către, prin și de la website-urile noastre (inclusiv data și ora)
 • informațiile vizualizate sau căutate (paginile, articolele si categoriile accesate/citite, viteza de încărcare a paginilor web, timpul petrecut pe anumite pagini, erorile de afișare/descărcare)
 • numărul mediu de articole vizualizate pe paginile noastre web
 • informații privind interacțiunea cu paginile (cum ar fi derularea, clicurile și trecerile de mouse)
 • metodele folosite pentru navigarea în pagină
 • datele despre comportamentul utilizatorilor, numere de telefon folosite pentru apelare sau adrese de e-mail folosite pentru a ne contacta

În anumite cazuri, putem obține datele dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu: numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, dar nelimitându-se doar la acestea) de la terțe părți, precum furnizori de servicii externe CMI Dr. Ana Marina Bălășoiu.

În cazul in care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terță parte, vă vom furniza toate informatiile relevante despre prelucrare cât mai curând posibil, dar în orice caz nu mai târziu de o lună de la obținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv privind categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, scopul prelucrării și temeiul juridic al acesteia.

3. Cum folosim datele cu caracter personal și temeiul juridic al prelucrării

Colectăm date personale atunci când solicitați o programare, referitoare la nume, adresa de e-mail, nr. de telefon și alte informații de contact.

Informațiile sunt utilizate pentru programare, identificare la sosirea în cabinet și stabilirea recomandărilor medicului care efectuează tratamentul.

În urma prezentării la Cabinet Dr. Ana Marina Bălășoiu, vom colecta, prelucra și stoca informațiile medicale despre dvs., care sunt relevante în realizarea actului medical stabilit de medic.

Este posibil uneori să fim obligați să dezvăluim informațiile dvs. unor terțe parți externe, cum ar fi autoritațile locale, instanțele judecatorești și tribunale, organismele de reglementare și /sau agențiile de aplicare a legii, în scopul respectării legilor și reglementărilor aplicabile sau ca răspuns la o procedură legală.

Vom furniza datele acolo unde este necesar tratamentului, către terți – furnizori de servicii externe cum ar fi Unitățile speciale de Radiologie și Laboratoarelor de Tehnică Dentară, alti medici specialiști, cu care ne consultăm pentru rezolvarea medicală a cazului dvs.

Aceste informatii nu pot fi folosite de aceștia pentru orice alte scopuri, în special nu pentru scopurile lor sau pentru terțe părți.

Furnizorii de servicii externe ai CMI Dr. Ana Marina Bălășoiu sunt obligați prin contract să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Nu vă stocam datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care le-am reținut sau pentru a respecta o lege sau o cerință sanitară. Vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment.

Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți în scopuri de marketing, fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

4. Cum și cui divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. Membrii personalului cabinetului nostru au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai respectând instrucțiunile și regulamentele în vigoare și, dacă este necesar, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi comunicate, cu consimțământul dumneavoastră, doar către persoana cu care urmează să colaborați.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, inclusiv:

 • furnizori de servicii externe CMI Dr. Bălășoiu Ana Marina
 • furnizori de servicii de analiză și de motoare de căutare care ne ajută să îmbunătățim și să optimizăm website-ul nostru.

5. Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și transferurile în străinătate

Datele colectate sunt găzduite la nivel fizic pe un server web situat pe teritoriul Uniunii Europene și în Spațiul Economic European, sub administrarea HostVision SRL, care îndeplinește cerințe și standarde de securitate acceptate la nivelul industriei. Totuși, anumite informatii colectate de terțe părți prin intermediul fișierelor de tip Cookie (de exemplu, prin Google Analytics) vor servi, în general, traficului dintr-un centru de date care se află cel mai aproape de locul de unde provine traficul. Aceasta înseamnă că astfel de informații, inclusiv traficul publicitar, pot fi gestionate de servere situate în SEE și pot fi transferate în afara SEE. Pentru mai multe informatii, consultați Politica privind fișierele de tip cookies.

În plus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate si stocate intr-o locatie din afara UE si SEE. Cand datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate din propria țară în altă țară, legile care vă protejează datele cu caracter personal din țara către care sunt transferate informațiile pot fi diferite, oferind o protecție mai restrânsă față de cele din țara în care vă desfășurați activitatea.

6. Drepturile dumneavoastră

Conform legii nr. 677/2001 și a Regulamentului General privind Protecția Datelor la Nivel European nr. 679/2016, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces, prin care ne puteți solicita confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi și să vă furnizăm o copie a lor, dacă este cazul;
 • dreptul de rectificare, însemnând dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de către dumneavoastră de informații suplimentare;
 • dreptul la ștergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”) – însemnând că în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care vă retrageți consimțământul sau în cazul în care se constată că datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate ilegal), aveți dreptul de a obține ștergerea datelor care vă privesc;
 • dreptul la portabilitate, prin care aveți posibilitatea să ne cereți să transferăm o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către alte entități;
 • dreptul de a vă opune unor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct sau anumitor decizii luate numai prin prelucrare automatizată (inclusiv crearea de profiluri);
 • dreptul de a vă retrage consimțământul, în cazul în care v-am solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ fără efecte negative asupra dumneavoastră.
 • dreptul la opoziție, este dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor în anumite cazuri, inclusiv creării de profiluri (marketing direct, cercetare științifică sau statistică, interesul legitim al operatorului, interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul).
 • dreptul restrictionării prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe, însemnând dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite situații reglementate expres de lege (în special în cazul în care contestați exactitatea datelor sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, dar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor). În aceste situații, cu excepția stocării, datele nu vor mai fi prelucrate.
 • dreptul de a depune o plângere la noi sau la autoritățile competente.

Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați prin intermediul persoanelor de contact menționate mai jos, la punctul 12.

7. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezentul document și/sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțămăntului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevazută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

8. Securitatea datelor. Măsuri de protejare.

Păstrăm datele dumneavoastră pe servere găzduite de terțe părți, folosind măsuri tehnice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat.

Relațiile contractuale pe care le avem cu firmele care ne oferă servicii de găzduire includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal.

Vă revine responsabilitatea păstrării confidențialitatii tuturor mijloacelor de autentificare (cum ar fi, parolele) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale website-urilor noastre.

Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise pe website-ul nostru; vă asumați riscul atunci cand transmiteți orice informație. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate (cum ar fi implementarea de certificate SSL pentru criptarea continutului paginilor web) pentru a preveni accesul neautorizat și furtul de informație.

9. Confidențialitatea datelor minorilor

Nu colectăm cu bună știință prin intermediul website-ului nostru date cu caracter personal de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore observă că copiii săi ne-au furnizat datele lor cu caracter personal, acesta trebuie să ne informeze în scurt timp. În cazul în care descoperim că o persoana care nu a împlinit vârsta de 16 ani ne-a furnizat date cu caracter personal, vom distruge aceste informații din toate locurile în care acestea apar, imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele consimte în mod explicit asupra prelucrării de către compania noastră a datelor cu caracter personal ale copilului.

10. Linkuri către alte pagini web

Paginile noastre web pot contine linkuri externe către alte pagini web pe care compania noastră nu le controlează. După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul respectiv al terței părți. Atunci când vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, ar trebui să analizați politicile lor privind confidențialitatea și condițiile de utilizare.

CMI Dr. Ana Marina Bălășoiu nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea, condițiile de utilizare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

11. Fișierele tip Cookie și module de comunicare socială

Website-urile noastre utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă distinge de ceilalți utilizatori. Acest lucru ne ajuta să vă oferim o experiență utilă atunci când navigați pe website-ul nostru și ne permite, de asemenea, să ne îmbunătățim pagina web. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe website-ul nostru sau prin setările din browserul dumneavoastră.

Pentru informații detaliate despre fișierele de tip cookie pe care le folosim, cât timp le folosim și despre scopurile pentru care le folosim, consultați Politica noastră privind fișierele de tip cookie.

Website-ul nostru poate include funcții de comunicare socială, cum ar fi buton Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn sau Youtube. Aceste funcții pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi adresa IP și website-urile pe care le vizitați și pot seta un fișier de tip cookie pentru a-i permite să funcționeze corect. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste servicii se supune politicii de confidențialitate a companiei care le furnizează.

12. Cum ne puteți contacta

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, o puteți face în următoarele moduri:

 • puteți contacta Responsabilul privind Confidențialitatea al Cabinetului Medical Individual Dr. Ana Marina Bălăşoiu la adresa [office@stomatologie-dr-anamarinabalasoiu.ro]
 • puteți transmite o scrisoare, în atenția Responsabilului privind Confidențialitatea al Cabinetului Medical Individual Dr. Ana Marina Bălăşoiu, la adresa: București, B-dul Iancu de Hunedoara nr.29, Bl.3, Sc.A, Ap.9, sector 1
 • ne puteți apela telefonic la numărul: 40.728. 873. 289