Decizie nr. 15/2016
privind elementele acordului pacientului informat
Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1040 din 23.12.2016

În  temeiul  art.  534  din  Legea  nr.  95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,  republicată,  cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 660 din același act normativ,

Consiliul național al Colegiului Medicilor Dentiști din România adoptă următoarea decizie:

Art. 1. – Pentru a supune pacientul la metode de prevenție, diagnostic și tratament, cu potențial de risc pentru acesta, medicul dentist va solicita acordul scris, în condițiile legii.

Art. 2. – Acordul scris al pacientului, necesar potrivit art. 660 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să conțină în mod obligatoriu cel puțin următoarele elemente:

a) numele, prenumele și domiciliul sau, după caz, reședința pacientului;
b) actul medical la care urmează a fi supus;
c) descrierea, pe scurt, a informațiilor ce i-au fost furnizate de către medicul dentist;
d) acordul exprimat fără echivoc pentru efectuarea actului medical;
e) semnătura și data exprimării acordului.

Art. 3. – Elementele acordului pacientului informat sunt prevăzute în modelul recomandat din anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 4. – Acordul scris constituie anexă la documentația de evidență primară.

Art. 5. – La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului național al Colegiului

Medicilor Dentiști din România nr. 2/2013, nepublicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Colegiului Medicilor Dentiști din România,
Ecaterina IONESCU
București, 19 noiembrie 2016.
Nr. 15

Acordul pacientului informat – Anexă la Decizia nr.15 / 2016 privind elementele acordului pacientului informat (document .pdf)

Acordul-pacientului-informat-Pag-1

Acordul-pacientului-informat-Pag-2

Acordul-pacientului-informat-Pag-3

 

 

 

 

 

Președintele Colegiului Medicilor Dentiști din România,

Ecaterina IONESCU

 

 

București, 19 noiembrie 2016.

Nr. 15.